Phần mềm chụp ảnh màn hình

PHẠM ĐỖ LỘC Upload ngày 27/08/2010 06:20

- Download [642 lần], Kiểu file: [.rar], Chuyên mục [Phần mềm soạn thảo hình ảnh]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.


Tải và xem thêm nhé

Phần mềm chụp ảnh màn hình
srip.rar