53 đề thi và đáp án vào chuyên Toán và thi học sinh giỏi

ngan Upload ngày 30/08/2010 22:19

- Download [766 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Toán học]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

53 đề thi và đáp án vào chuyên Toán và thi học sinh giỏi
dethi_dapan.pdf