Olympic quốc tế 2010 - Bài Thi Lý thuyết

Kendu Hoang Upload ngày 03/09/2010 06:35

- Download [478 lần], Kiểu file: [.zip], Chuyên mục [Olympic Vật lý Quốc tế]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.


Tải và xem thêm nhé

Olympic quốc tế 2010 - Bài Thi Lý thuyết
IPhO 2010 Ly thuyet.zip