Thiết kế bài giảng Vật lý 10 CB

Nguyễn Đình Khang Upload ngày 06/09/2010 08:08

- Download [3,153 lần], Kiểu file: [.zip], Chuyên mục [Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.


Tải và xem thêm nhé

Thiết kế bài giảng Vật lý 10 CB
TK BS - Bo co ban 10.zip