SKKN: Phát triển sự ghi nhớ kiến thức mới của học sinh lớp 10

Nguyen Viet Lam Upload ngày 06/09/2010 20:05

- Download [627 lần], Kiểu file: [.doc], Chuyên mục [Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

SKKN: Phát triển sự ghi nhớ kiến thức mới của học sinh lớp 10
NOI DUNG.doc