Tiến trình khoa học xây dựng kiến thức cho người học về "Cấu tạo và công dụng của Kính lúp"

Trần Quốc Duyệt Upload ngày 07/09/2010 06:47

- Download [416 lần], Kiểu file: [.doc], Chuyên mục [Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Tiến trình khoa học xây dựng kiến thức cho người học về "Cấu tạo và công dụng của Kính lúp"
Nhom 4_hoan chinh_Kinh lup.doc