“Sử dụng phương pháp tách biến Fourier để tìm dao động của các màng có hình dạng đặc biệt”.

Nguyen Thi Minh Upload ngày 23/09/2010 11:58

- Download [391 lần], Kiểu file: [.doc], Chuyên mục [Các bài báo tiếng Việt]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

“Sử dụng phương pháp tách biến Fourier để tìm dao động của các màng có hình dạng đặc biệt”.
minh42.doc