[Flash] Dùng Vecto quay biểu diễn dao động điều hòa

Trần Danh Xuân Upload ngày 02/10/2010 19:40

- Download [499 lần], Kiểu file: [.swf], Chuyên mục [Tài liệu khác]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.


Tải và xem thêm nhé

[Flash] Dùng Vecto quay biểu diễn dao động điều hòa
dungvectoquaybieudienDDDh.swf