VL9: Điện trở của dây dẫn, định luật Ohm

hà duy chung Upload ngày 14/10/2010 13:42

- Download [666 lần], Kiểu file: [.ppt], Chuyên mục [Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 9]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

VL9: Điện trở của dây dẫn, định luật Ohm
Bai 2_Dien tro cua day dan - dinh luat Om9C.ppt